თანამშრომლობა

მედიცინის ისტორია

სამედიცინო ეთიკა და დეონტოლოგია

სიახლეები

მიმოხილვა

სამედიცინო მენეჯმენტი

თარგმანი

NOTA BENE

გაიდლაინი

დისკუსია

სამედიცინო ბიულეტენი

ჩვენი თანამედროვე

CASE REPORT

ლიტერატურული გვერდი


ძებნისთვის ჩაწერეთ
4 ან მეტი სიმბოლოეპშტეინ-ბარის ვირუსით ინფექცია - ინფექციური მონონუკლეოზი [5.00]

ყვავილები ელჯერნონისათვის [5.00]

უეცარი კარდიული სიკვდილი [5.00]

შაქრიანი დიაბეტის მართვის გაიდლაინი: გლიკემიის მართვა [4.00]

სანგრისეული ტერფი [0.00]


ეპშტეინ-ბარის ვირუსით ინფექცია - ინფექციური მონონუკლეოზი [115024]

გულის დიასტოლური უკმარისობა: ეპიდემიოლოგია, ეტიოლოგია, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა [17220]

შაქრიანი დიაბეტის მართვის გაიდლაინი: გლიკემიის მართვა [16696]

მასტოპათია და კიბო [11074]

მშობიარობის შემდგომი კონტრაცეპცია და ძუძუთი კვება [10487]


თემების რაოდენობა: 21
კომენტარები: 1

პაციენტთა უსაფრთხოების მაჩვენებლები ინგლისისათვის, საავადმყოფოს ადმინისტრაციის მონაცემთა ბაზის მიხედვით: შემთხვევა-კონტროლის ანალიზი და შედარება აშშ-ს მონაცემებთან

ავტორი: ვ. რელეი,1,2 ჯ. კუპური,1 ს. ბრემნერი,1 ს. სკობიე,3
Jeremy Cooper, analyst programmer,1 Stephen A Bremner, statistician,1 Sarah Scobie, head of analysis and feedback unit3
Veena S Raleigh, fellow in information policy, reader, postgraduate medical school,1,2
1Healthcare Commission, London EC1Y 8TG; 2University of Surrey, Guildford, Surrey GU2 7WG; 3National Patient Safety Agency, London W1T 5HD Correspondence to: V S Raleigh veena. raleigh@healthcarecommission.org.uk

>>  Objective To assess the feasibility of deriving patient safety indicators for England from routine hospital data and whether they can indicate adverse outcomes for patients.
Design Nine patient safety indicators developed by the United States Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) were derived using hospital episode statistics for England for 2003-4, 2004-5, and 2005-6. A case-control analysis was undertaken to compare length of stay and mortality between cases (patients experiencing the particular safety event measured by an indicator) and controls matched for age, sex, health resource group (standard groupings of clinically similar treatments that use similar levels of healthcare resource), main specialty, and trust. Comparisons were undertaken with US data.
Setting All NHS trusts in England.
Participants Inpatients in NHS trusts.
Results There was fair consistency in national rates for the nine indicators across three years. For all but one indicator, hospital stays were longer in cases than in matched controls (range 0.2-17.1 days, P<0.001). Mortality in cases was also higher than in controls (5.7-27.1%, P<0.001), except for the obstetric traumaindicators. Excess length of stay and mortality in cases was greatest for postoperative hip fracture and sepsis.England’s rates were lower than US rates for these indicators. Increased length of stay in cases was generally greater in England than in the US. Excess mortality was also higher in England than in the US, except for the obstetric trauma indicators where there were few deaths in both countries. Differences between England and the US in excess length of stay and mortality were most marked for postoperative hip fracture.
Conclusions Hospital administrative data provide a potentially useful low burden, low cost source of information on safety events. Indicators can be derived with English data and show that cases have poorer outcomes than matched controls. These data therefore have potential for monitoring safety events. Further validation, for example, of individual cases, is needed and levels of event recording need to improve. Differences between England and the US might reflect differences in the depth of event coding and in health systems and patterns of healthcare provision.


მიმოხილვა
პაციენტთა უსაფრთხოება საერთაშორისო პრობლემას წარმოადგენს: შემთხვევათა ანალიზმა გამოავლინა, რომ პაციენტთა 4-16%, რომელსაც შეხება ჰქონდა საავადმყოფოსთან, ამტკიცებს საწინააღმდეგოს.1-3 უსაფრთხოების დეფინიცია საკმაოდ ვარირებადია, მაგრამ ჩვეულებრივ მოიცავს „აცილებადობას, პრევენციას, მკურნალობის პროცესში უარყოფითი გამოსავლების და დაზიანების ხარისხის გაუმჯობესებას“.4
პაციენტთა უსაფრთხოებაზე გაზრდილი საერთაშორისო ინტერესი ზრდის იმ ორგანიზაციების არსებობის საჭიროებას, რომლებიც ახორციელებენ უსაფრთხოების მონიტორინგს. უსაფრთხოების შემთხვევების ხარისხისა და სიზუსტის განსაზღვრა მთავარ სირთულეს წარმოადგენს და ძალიან ხშირად ფასდება სიკვდილიანობით, რომელიც მსგავსი შემთხვევებითაა გამოწვეული.5 ამგვარი კვლევების წამოწყება საკმაოდ ღირებულია და შედეგები დამოკიდებულია იმ ფაქტორებზე, რომლებსაც მოიცავს კვლევა.6-7 არსებობს მონაცემები საკმაოდ ბევრი პაციენტის უსაფრთხოების შესახებ, როგორც საერთაშრისო, ისე ადგილობრივ ბაზაზე, საკმაოდ ღირებულიც და მოხალისეთა მიერ მოწოდებულიც. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ბევრი შემთხვევა გაუხმაურებელი და ჩვენამდე მოუღწეველი რჩება.8 რუტინულ მონაცემთა წყაროებს აქვთ პოტენციალი განსაზღვრონ პაციენტთა უსაფრთხოების შემთხვევები იმ უპირატესობით, რომ არ დასჭირდეთ დამატებითი მონაცემების შეგროვებაში თანხის გადახდა და წვალება.
ჩვენ შევამოწმეთ პაციენტის უსაფრთხოების მაჩვენებლები ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში ინგლისის საავადმყოფოს მონაცემთა ბაზის მიხედვით. გვაინტერესებდა, მიუთითებდა თუ არა მაჩვენებლები საწინააღმდეგოზე პაციენტების გამოკითხვის შემთხვევაში და ეს შედეგები როგორ თანხვდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მონაცემებს. ჩვენ ამ კვლევისათვის გამოვიყენეთ შეერთებული შტატების ჯანდაცვის კვლევისა და ხარისხის სააგენტოს (US Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)) მიერ შემუშავებული და დახვეწილი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პაციენტთა უსაფრთხოების პრობლემების გამოვლენასა და პრევენციას.9 AHRQ-ის განმსაზღვრელმა ფაქტორებმა გაიარეს განვითარებისა და დახვეწის რამოდენიმე ფაზა მანამ, სანამ დასრულებულ სახეს მიიღებდნენ 2003 წელს. პროგრამა თანდათან შეივსო კლინიკური ჯგუფებით, ექსპერტთა კოდერებით, ემპირიული ანალიზით.10 შტატებში უსფრთხოების მახასიათებლების დადგენა მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული და ადგილობრივი ხარისხის გაუმჯობესებისა და უსაფრთხოების განსაზღვრის ინიციატორების მიერ.10 პაციენტთა უსაფრთხოების მახასიათებლების განვითარება ინგლისში ხდება საერთაშორისო მცდელობების პარალელურად.11

მეთოდები
მახასიათებლების შერჩევა
AHRQ-ის პაციენტის უსაფრთხოების 29 ინდიკატორიდან პირველი ფაზის ანალიზისათვის შეირჩა 9 (ფრჩხილებში მოცემული დასახელებები AHRQ-ის მიერ განსაზღვრული სპეციფიკური მახასიათებლებია):
• მოკვდავობა დაბალი სიკვდილიანობის ჯანდაცვის რესურს-ჯგუფში (დაბალი სიკვდილიანობის ჯანდაცვის რესურს-ჯგუფის ქვეჯგუფები);
• იატროგენული პნევმოთორაქსი (ჩარევა);
• ნაწოლი (ჩარევა: საავადმყოფოში დარჩენის ხანგრძლივობით ხუთი და მეტი დღე);
• სამედიცინო დახმარების დროს განვითარებული ინფექცია (ჩარევა);
• თეძოს ძვლის პოსტოპერაციული მოტეხილობა (ქირურგიული ჩარევა);
• პოსტოპერაციული სეფსისი (ელექტიური ქირურგიული ჩარევა 18 და მეტი წლის ასაკის პაციენტებზე, საავადმყოფოში დარჩენის ხანგრძლივობა სამი და მეტი დღე);
• მესამე/მეოთხე სიმძიმის სამეანო ტრავმა – ვაგინალური, გამოწვეული ინსტრუმენტებით (ინსტრუმენტები, გამოყენებული ფიზიოლოგიური მშობიარობის დროს);
• მესამე/მეოთხე სიმძიმის სამეანო ტრავმა – ვაგინალური, ინსტრუმენტების გარეშე (ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინსტრუმენტების დახმარების გარეშე);
• მესამე/მეოთხე სიმძიმის სამეანო ტრავმა – საკეისრო მშობიარობა (ეს მონაცემი იზრდება, როდესაც მშობიარობის პროცესში იყენებენ ინსტრუმენტებს, რაც არც თუ ისე იშვიათობაა).
ამ ცხრა მაჩვენებლის არჩევა განპირობებული იყო შემდეგი გარემოებებით: კავშირი შესაძლებლობა/სირთულეს შორის, საავადმყოფოში გატარებული პერიოდის სტატისტიკის კოდირების პოტენციური შესაძლებლობა და AHRQ-ის უსაფრთხოების პრიორიტეტულობა (მაგ.: მშობიარობა, ინფექციის კონტროლი). ჩვენს მიერ შერჩეული მახასიათებლების დერივაცია და ანალიზი საშუალებას მოგვცემს განვსაზღვროთ დანარჩენი მახასიათებლების განვითარებაც.
ანალიზისათვის გამოყენებული მონაცემები
ანალიზისათვის გამოვიყენეთ საავადმყოფოში გატარებული პერიოდის 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 წლების ფინანსური სტატისტიკა. სტატისტიკა მოიცავს ინგლისის NHS-ის ყველა პაციენტის ადმინისტრაციულ მონაცემთა ბაზას, რომელიც ფარავს სამედიცინო მომსახურების 13 მილიონ შემთხვევას ყოველწლიურად. მონაცემთა ბაზა შეიცავს ინფორმაციას დემოგრაფიული, ადმინისტრაციული და კლინიკური დეტალების (პირველადი/მეორადი დიაგნოზი, პირველადი/ მეორადი პროცედურები, შედეგები) შესახებ ყველა იმ პაციენტის შემთხვევაში, რომლებიც nღებდნენ NHS-ის სამედიცინო მომსახურებას.
შეერთებული შტატების პაციენტთა უსაფრთხოების მაჩვენებლები იყენებს ICD-9-ს (დაავადების საერთაშორისო კლასიფიკაცია, მეცხრე შესწორება): თითოეული მახასიათებელი განსაზღვრულია სპეციფიკური ნუმერაციითა და დენომინატორული კოდით. საავადმყოში გატარებული პერიოდის სტატისტიკა, რატომღაც, დაფუძნებულია ICD-10-ის კოდებზე (Office of Population Censuses and Surveys (OPCS)). ჩვენ მოვახდინეთ ICD-9-ის კოდების ტრანსლირება ICD-10-ის და OPCS-ის კოდებზე ნახევრად-ავტომატიზებური ტექსტ-სიტყვის ძიების საშუალებით, რათა მიგვეღო საუკეთესო შედეგები. ჯანმრთელობის რესურს-ჯგუფები სტანდარტულად იყო დაჯგუფებული მკურნალობის მეთოდების მსგავსებისდა მიხედვით. ჩვენ ანალიზში გამოვიყენეთ ჯანმრთელობის v3.5 ჯგუფი.
დროის პერიოდები, რომელიც გამოყენებული იქნა ინგლისისა და აშშ-სათვის, განსხვავდება ერთმანეთისგან, კერძოდ, ზანისა და მილერის დოკუმენტი იყო ერთადერთი ამერიკული დოკუმენტი, რომელიც აანალიზებდა საწოლდღეების მაქსიმალურ ხანგრძლივობასა და მოკვდავობას.
სტატისტიკური ანალიზი
სტატისტიკური ანალიზით გაირკვა, მსგავსი ანალიზისათვის ვარგისია თუ არა საავადმყოფოში გაკეთებული სტატისტიკური ანალიზი და შედეგების განმსაზღვრელი ფაქტორები იყო თუ არა ადეკვატური საბოლოო შედეგების მისაღებად.
თითოეული მაჩვენებლისათვის განისაზღვრა და შედეგები შეფასდა ცალცალკე, რომელიც შემდგომში შედარდა საავადმყოფოს სამწლიან სტატისტიკას. ჩვენ აგრეთვე გავაანალიზეთ საავადმყოფოში დაყოვნების ხანგრძლივობა და სიკვდილობა სხვადასხვა შემთხვევებისას (პაციენტები, რომლებსაც განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდათ, ცალკე მაჩვენებლით იქნენ განსაზღვრულები) და ასევე სხვა კვლევებისათვის (სადაც მსგავს შედეგებს ადგილი არ ჰქონია) თითოეული მაჩვენებლისათვის, გარდა დაბალი მოკვდავობის რესურს ჯგუფებისა, რათა გაგვერკვია შედეგები აღნიშნავდა თუ არა საწინააღმდეგოს. თუ პაციენტები საწინააღმდეგოს განიცდიდნენ, მაშინ მოსალოდნელი იყო უფრო ხანგრძლივი ჰოსპიტალიზაცია და მაღალი მოკვდავობა. თუ მაჩვენებლები აისახებოდა მხოლოდ გასათვალისწინებელ და სამსჯელო ვარიაციებზე პრაქტიკაში, მაშინ ჩვენ უნდა გვევარაუდა, რომ ვერანაირ სისტემურ განსხვავებას ვერ ვიპოვიდით სიკვდილობასა და საავადმყოფოში დაყოვნებას შორის იმ პაციენტებში, რომელთაც ან კი, ან არ გააჩნდათ ჩანაწერები. იმისათვის, რომ მიგვეღო შემთხვევის კლინიკური სირთულის განმსაზღვრელი ანგარიში, ჩვენ წამოვიწყეთ შემთხვევა-კონტროლის ანალიზი. თითოეული შემთხვევა გადიოდა ოთხამდე კონტროლს ასაკის (ხუთი წლის განმავლობაში), სქესის, ჯანმრთელობის რესურს-ჯგუფის და ნდობის ფაქტორის მიხედვით. კონტროლი მისაწვდომი უნდა ყოფილიყო მხოლოდ ერთი შემთხვევისათვის, თუ ოთხზე მეტი კონტროლი მიესადაგებოდა ერთ შემთხვევას, მაშინ რანდომულად ვარჩევდით ოთხს. ვანგარიშობდით ჰოსპიტალიზაციის საშუალო ხანგრძლივობას თითოეული შემთხვევისათვის და მას ვაკლებდით საავადმყოფოში დაყოვნების ხანგრძლივობას აღნიშნული შემთხვევისათვის. შემდეგში დავიანგარიშეთ საშუალო განსხვავება ჰოსპიტალიზაციის მიხედვით შემთხვევასა და კონტროლს შორის. ვიყენებდით დაწყვილებულ t ტესტებს იმისათვის, რომ გვენახა მოგვცემდა თუ არა ეს ნულისაგან მნიშვნელოვნად განსხვავებულ შედეგს. ჩვენ აგრეთვე დავატესტირეთ სიკვდილობის პროცენტული მაჩვენებელი შემთხვევასა და კონტროლს შორის (შემთხვევა-კვლევის ანალიზში გამოკლებული იქნა დაბალი მოკვდავობის რესურს-ჯგუფების და გარდაცვლილი პაციენტების მაჩვენებლები). შემთხვევა-კვლევის ანალიზი მოხდა მხოლოდ ერთი წლის (2005-2006) მონაცემებით, რადგანაც მივიჩნიეთ, რომ ეს ადეკვატური იქნებოდა ჰიპოთეზის ჩამოსაყალიბებლად და გარდა ამისა, შეუძლებელი იყო რამოდენიმე მილიონი ჩანაწერის ანალიზი.

შედარება აშშ-ის მონაცემებთან
ჩვენ ინგლისის 2005-2006 წლის მონაცემები შევადარეთ ამერიკის 2000 წლის შედეგებს.12 ასევე შევადარეთ ინგლისის შედეგები ამერიკის მონაცემებს იგივე მასალების მიხედვით მაქსიმალურ საწოლდღეებსა და სიკვდილობაზე. უნდა აღინიშნოს, რომ დროის პერიოდები, რომელიც გამოყენებული იქნა ინგლისისა და აშშ-სათვის, განსხვავდება ერთმანეთისგან, კერძოდ, ზანისა და მილერის დოკუმენტი იყო ერთადერთი ამერიკული დოკუმენტი, რომელიც აანალიზებდა საწოლდღეების მაქსიმალურ ხანგრძლივობასა და მოკვდავობას.12
რა არის უკვე ცნობილი ამ საკითხზე:
• ამერიკის შეერთებული შტატების საავადმყოფოს ადმინისტრაციის მონაცემები გამოყენებული იყო AHRQ-ის პაციენტთა უსაფრთხოების მაჩვენებლების დერივაციისათვის
• ეს მონაცემები გამოყენებულია პაციენტთა უსაფრთხოების ხარისხის, ჯანდაცვის სისტემის განვითარების, ხარისხის გაუმჯობესების ადგილობრივი ინიციატივის მონიტორინგისათვის ქვეყნის ფარგლებში
• ზოგიერთ ქვეყანაში ახლა იწყება აღნიშნული მაჩვენებლების განვითარებაზე მუშაობა, რათა უზრუნველყოფილ იქნას პაციენტთა უსაფრთხოება.

შედეგები

ცხრილი 1 წარმოადგენს შემთხვევების, რისკისა და შეფასების რიცხვს ყოველ 1000 პაციენტზე ცხრა მაჩვენებლის მიხედვით სამი წლის მანძილზე. აღნიშნული ცხრილი მოიცავს აგრეთვე 40 მილიონ ეპიზოდს. როგორც მოსალოდნელი იყო, შედეგები აჩვენებს ფართო ვარიაციას მაჩვენებლებს შორის შემთხვევების განსაზღვრის ტიპების განსხვავებულობის გამო. 2005-2006 წლებში ცხრა მაჩვენებლის მიხედვით შედეგები მერყეობდა 0.08 (ბარძაყის ძვლის პოსტოპერაციული მოტეხილობა) და 60.34 შორის (სამეანო ტრავმა-ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინსტრუმენტებით) ყოველ ათას შემთხვევაზე და მაჩვენებლების უმეტესობისათვის საკმაოდ მყარი იყო დიდი პერიოდის განმავლობაში. აღნიშნული მაჩვენებელი რეალურია სიკვდილობისათვის დაბალი მოკვდავობის ჯანმრთელობის რესურს-ჯგუფებში და მზარდ სიდიდეს ნაწოლისათვის და გინეკოლოგიური ტრავმის ორი მაჩვენებლისათვის: ფიზიოლოგიური მშობიარობა ინსტრუმენტებით და ინსტრუმენტების გარეშე (ეს მაჩვენებლები შესამჩნევია 1%-იანი ცვალებადობის დროს). სხვა მაჩვენებლების მონაცემები სტაბილური იყო. ჰოსპიტალიზაციის გახანგრძლივება და სიკვდილობა არ იყო გათვალისწინებული მოკვდავობის ფაქტორში დაბალი მოკვდავობის ჯანმრთელობის რესურს-ჯგუფებში, რადგანაც სიკვდილის შემთხვევას ადგილი ჰქონდა ჰოსპიტალიზაციის დროს. თანმხლები რეიტინგი დანარჩენი მაჩვენებლებისათვის იყო 75%-ზე მეტი, გარდა პოსტოპერაციული სეფსისისა (61%) და პოსტოპერაციული ბარძაყის ძვლის მოტეხილობისა (55%) (ცხრილი 2). ყველა მაჩვენებლისათვის, გარდა ერთისა (სამეანო ტრავმა – საკეისრო კვეთა), შემთხვევებს ჰქონდათ მნიშვნელოვნად ხანგრძლივი ჰოსპიტალიზაციის პერიოდი. დროის ეს გადაჭარბება ყველაზე დიდი იყო ბარძაყის ძვლის პოსტოპერაციული მოტეხილობისა და სეფსისისათვის (17 და 16 დღე, რეტროსპექტულად) და, როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაზე დაბალი – სამეანო ტრავმების მაჩვენებლებისათვის (ერთი დღის ფარგლებში). აგრეთვე, სიკვდილობა ზოგიერთ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად მაღალი იყო საკონტროლო ჯგუფებთან შედარებით უმეტესობა მაჩვენებლების მიხედვით; გამონაკლისი (აგრეთვე, როგორც მოსალოდნელი იყო) იყო სამეანო ტრავმის მაჩვენებლები. ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობის მიხედვით გადაჭარბებული მოკვდავობა ყველაზე აშკარად გამოვლინდა თეძოს ძვლის პოსტოპერაციული მოტეხილობის და სეფსისის შემდეგ (18% და 27% რეტროსპექტულად). ყველა მაჩვენებლისათვის ინგლისის მონაცემები იყო უფრო დაბალი ამერიკის შეერთებული შტატების მონაცემებთან შედარებით; უმეტეს შემთხვევაში ეს განსხვავება მნიშვნელოვანი იყო (ცხრილი 3). პროპორციული განსხვავებები ყველაზე დიდი იყო თეძოს ძვლის პოსტოპერაციული მოტეხილობისას. ზანისა და მილერის ანალიზი, რომელიც ამერიკის შემთხვევაში გაკეთდა, დაბალი იყო ინგლისიდან მიღებულ მონაცემებთან შედარებით, გარდა სამეანო ტრავმის მაჩვენებლებისა, რომლებიც თითქმის თანაბარი იყო (ცხრილი 2). მსგავს სიტუაციებში ისეთი თანარეიტინგები, როგორიცაა დაბადებასთან ასოცირებული სირთულეები, ან უფრო კომპლექსური სიტუაციები (ქირურგიული გართულებები), უფრო მაღალია. შედარებები შეერთებული შტატების მონაცემებთან აჩვენებს, რომ მაჩვენებლების უმეტესობისათვის ჰოსპიტალიზაციის ვადის გახანგრძლივება უფრო მაღალი იყო ინგლისში. გამონაკლისი იყო იატროგენული პნევმოთორაქსი, რომლის დროსაც მაჩვენებლები ინგლისსა და ამერიკას შორის არ განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან. შემთხვევასა და კონტროლს შორის სამეანო ტრავმასთან ასოცირებული ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობა ზოგ შემთხვევაში არც იყო შესამჩნევი.
მსგავსი მოდელები დამახასიათებელი იყო გაზრდილი სიკვდილობისათვის, სადაც მაჩვენებლები ინგლისისათვის იყო ზოგადად მაღალი, ვიდრე შტატებში, სამეანო ტრავმების მაჩვენებლების გარდა.

განსჯა
რუტინულად შეგროვებული საავადმყოფოს ადმინისტრაციული მონაცემები პოტენციურად ინფორმაციის საკმაოდ ღირებულ და ეფექტურ წყაროს წარმოადგენს. ჰოსპიტალური ეპიზოდის სტატისტიკა ფარავს ყველა NHS პაციენტის ეპიზოდს, რომლებიც მკურნალობდნენ ინგლისში. ის ფართოდ გამოიყენება ყველა კლინიკური შედეგის ანალიზისათვის. ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული ინგლისის საავადმყოფოს მონაცემების ანალიზი სრულიად საპირისპირო მოვლენების შესახებ.13 ჩვენ შევამოწმეთ პაციენტების უსაფრთხოების მაჩვენებლების შესაძლებლობა საავადმყოფოში დაყოვნების პერიოდის სტატისტიკის გამოყენებით და შევადარეთ ეს მონაცემები ამერიკის შეერთებული შტატების შედეგებს. ჩვენმა შედეგებმა აჩვენა, რომ მაჩვენებლებს აქვთ შესაძლებლობა განახორციელონ პაციენტთა უსაფრთხოების მოვლენების მონიტორინგი დიდი ბრიტანეთის შემთხვევაში, მაგრამ მოითხოვს ინდივიდუალური შემთხვევების უფრო ღრმა კვლევას.

კვლევის ნაკლოვანებები
ჩვენს კვლევებში არის ხარვეზები, რომელთაგან ზოგიერთი მათგანი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა12 და სხვა ქვეყნებში დაფიქსირებული ხარვეზების ანალოგიურია.
მიუხედავად იმისა, რომ ჰოსპიტალური ეპიზოდის სტატისტიკა პირველ რიგში გამოიყენება ადმინისტრაციული მიზნებისათვის, თუმცა ასევე ფართოდაა გამოყენებადი მზრუნველობის ხარისხის და კლინიკური შედეგების ანალიზისათვის. მაშინ, როდესაც ჰოსპიტალური ეპიზოდის სტატისტიკის პროცედურის კოდირება და პირველადი დიაგნოსტირება საკმაოდ სრულყოფილია, მეორადი დიაგნოსტირება (AHRQ-ის რამოდენიმე მაჩვენებლის მიხედვით), ნაკლებად სრულყოფილია, გამომდინარე იქედან, რომ საპირისპირო შედეგები გაუთვალისწინებელი იყო. ზოგიერთი შემთხვევისათვის, როგორიცაა პოსტოპერაციული სეფსისი და სხვა ბევრი შემთხვევა, უფრო დაბალი იყო ეს მონაცემი კლინიკურ გამოცდილებით მიღებულ შედეგებთან შედარებით. ეს შესაძლოა აღნიშნავდეს შემთხვევების არასწორ კოდირებას ან ზოგიერთი შემთხვევის ჩაწერის ალტერნატიული სისტემის არსებობას (მაგ. ინფექციის კონტროლის სისტემები). გადახდის ახალი სისტემა (გადახდა შედეგების მიხედვით) წარმოდგენილი იყო ინგლისში, სადაც ტარიფები დადგენილი იყო დაავადების საფუძვლებსა და სიმწვავეზე. სხვა ქვეყნების გამოცდილების საფუძველზე ეს არის მეორადი კოდირების გაუმჯობესების საშუალება, და აქედან გამომდინარე, მომავალში ამ მაჩვენებლების გამოყენების შესაძლებლობა.15-16 მეორე რიგში, ICD-9-ის კოდების ტრანსლირებას ICD-10-ის და OPCS-ის კოდებზე შესაძლოა გამოეწვია AHRQ-ის სპეციფიურობასთან შეუთავსებლობა. სხვებთან კონსულტაციის დახმარებით ჩვენ დავხვეწეთ ტრანსლირება, რათა დაგვეკმაყოფილებინა კოდირების მოთხოვნები, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ თითოეული მაჩვენებელი საჭიროებს ათასობით დეტალის განსაზღვრას, ეს სამუშაო კვლავაც რჩება დახვეწის სტადიაზე. უფრო მეტიც, ამ პრობლემის გადაწყვეტაზე მუშაობენ საერთაშორისო ინიციატივები, ეკონომიკის კოოპერაციისა და განვითარების ორაგანიზაცია (OECD).11 ჩვენ ვაგრძელებთ ამ სისტემის განვითარებაზე მუშაობას და დავხვეწთ კოდირების სისტემას (თუმცა პროცედურის კოდირების OPCS სისტემა, რომელიც გამოყენებულია ჰოსპიტალიზაციისას, უნიკალურია ინგლისისათვის).
მესამეც, ჩვენთვის მიუღებელი იყო ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდის სტატისტიკური შედეგების ჯვარედინი ვალიდაცია პაციენტთა ჩანაწერების ან მონაცემთა სხვა წყაროს საპირისპიროდ. აგრეთვე, ასეთი შედარებები მნიშვნელოვნად ღირებული იქნება.17
ჩვენი შემთხვევა-კონტროლის ანალიზი, რომელიც დაფუძნებულია ეროვნული მონაცემთა ბაზის დაახლოებით 13 მილიონ მონაცემზე, უზრუნველყოფს მაჩვენებლების სტაბილურობისა და შესაბამისობის ტესტირებას პაციენტებთან მიმართებაში.
და ბოლოს, არსებობს ხარვეზები ინგლისისა და შეერთებული შტატების მონაცემებს შორის, რაც ძირითადად განპირობებულია პაციენტთა მოვლის სისტემებისა და ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის სისტემების განსხვავებულობით.

შედეგების ანალიზის სიძლიერე
მიუხედავად ხარვეზებისა, ჩვენი აღმოჩენები მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში, განსხვავებული იყო ამერიკასა და ინგლისში გამოყენებული კოდირების სისტემა, თუმცა ჩვენ შევძელით სისტემის ადაპტირება და მორგება ჰოსპიტალიზაციის სტატისტიკურ მონაცემებთთან.
მეორეც, ჩვენ დავადგინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ მაჩვენებლებს არ შეუძლიათ სრულად შეაფასონ შემთხვევის რეიტინგი არასრულყოფილი კოდირების გამო, მას აქვს პოტენციალი განსაზღვროს პაციენტთა უსაფრთხოების მაჩვენებლები. ამ მაჩვენებლების ხარისხი მყარი იყო სამ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. ჰოსპიტალიზაციის გახანგრძლივებულმა ვადამ, შედარებული მსგავს კონტროლთან ყველა მაჩვენებლის მიხედვით, გარდა სამეანო ტრავმისა საკეისრო კვეთის დროს, აჩვენა საწინააღმდეგო შედეგი. თუ შევადარებთ ერთმანეთს შემთხვევასა და კონტროლს სიკვდილობის გაზრდილი მაჩვენებელის მიხედვით, სამეანო მაჩვენებლების შემთხვევაში იყო შედარებით ნაკლები.
ჩვენი ანალიზები აჩვენებს, რომ მაჩვენებლები ზომავენ უსაფრთხოებასთან ასოცირებულ მოვლენებსა და ფაქტებს, სწორედ აქედან გამომდინარე, უზრუნველყოფენ ისეთი მონაცემთა ბაზის პოტენციურ გამოყენებას, როგორიცაა ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდის სტატისტიკა პაციენტთა უსაფრთხოების მონიტორინგის მოსაწოდებლად. გაზომილი მაჩვენებლები, რომელიც დამყარებულია ადმინისტრაციულ მონაცემებზე, როგორც აღმოჩნდა საკმაოდ მაღალი სპეციფიკურობით ხასიათდება (რაც მინიმუმამდე ამცირებს ცრუ დადებითი შედეგების არსებობას), თუმცა, დაბალია მგრძნობელობა (რაც ზრდის ცრუ უარყოფით შედეგებს),12 სწორედ ამას ამტკიცებს ჩვენი შედეგები. იმისათვის, რომ მოხდეს აღნიშნული ინიციატივის წარდგენა ჯანმრთელობაზე ზრუნვის პროვაიდერებისათვის, მაჩვენებლების გაუმჯობესება, აუცილებელია გაიზარდოს პაციენტთა უსაფრთხოების მიზნით რუტინულად შეგროვილი მონაცემების შეგროვება.
მესამეც, ჩვენი ანალიზი საშუალებას გვაძლევს მოვახდინოთ მისი შედარება საერთაშორისო მონაცემებთან. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ უმეტესობა მაჩვენებლების მიხედვით შედეგები უფრო დაბალი იყო ინგლისის შემთხვევაში შეერთებული შტატების მონაცემებთან შედარებით. ეს შესაძლოა გამომდინარეობდეს სხვადასხვა ფაქტორიდან, მაგრამ შეინიშნება ჩანაწერების სიმწირე ინგლისის შემთხვევაში შტატებთან შედარებით, სადაც საპირისპირო მოვლენები ან გართულებები კავშირშია საგადასახადო სისტემებთან. ეს ფაქტი მომავალში მოგვცემს ჩანაწერების გაზრდილ რაოდენობას, რადგანაც მას ნამდვილად აქვს მნიშვნელობა პაციენტთა უსაფრთხოების მაჩვენებლების კვლევისათვის. ჩვენი შედეგები თანამიმდევრული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მონაცემებთან. ჩვენი დასკვნები აჩვენებს, რომ პაციენტთა ჰოსპიტალიზაცია უფრო ხანგრძლივი იყო, ხოლო სიკვდილობა უფრო მაღალი მაჩვენებლების უმეტესობის მიხედვით (შემთხვევა შედარებული მსგავს კონტროლთან). ჰოსპიტალიზაციის გაზრდილი ვადა გამოწვეულია პაციენტთა მოვლისა და დაფინანსების სისტემებით, ასევე შემთხვევების ხასიათითა და კლინიკური გამოცდილებით. უფრო მეტიც, ეს ფაქტი შესაძლოა მეტყველებდეს იმაზეც, რომ ინგლისში აღირიცხებოდა და ჩანაწერი კეთდებოდა მხოლოდ ყველაზე მწვავე და რთული შემთხვევების დროს.
მეოთხე ის, რომ AHRQ-ის მაჩვენებლები საერთაშორისო მასშტაბებით ვითარდება მზარდი ტემპით. ზოგიერთ ქვეყანაში (კანადა, ავსტრალია, ესპანეთი, შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი) ხდება ამ მაჩვენებლების პილოტირება. ჩვენს მიერ ჩატარებული სამუშაო ინგლისის მონაცემთა ბაზაზე, რომელიც აჩვენებს განსხვავებულ შედეგებს შემთხვევასა და კონტროლს შორის, ნაკლებ საინტერესო იქნება საერთაშორისო მასშტაბით, რადგანაც უსაფრთხოების მაჩვენებლები ნაკლებადაა განვითარებული დიდ ბრიტანეთში ხარისხის მაჩვენებლებთან შედარებით.
რას ამატებს ეს კვლევა
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული AHRQ-ის პაციენტთა უსაფრთხოების მაჩვენებლები შესაძლოა განისაზღვროს ინგლისისათვის საავადმყოფოს რუტინული ადმინისტრაციული მონაცემთა ბაზით
და ბოლოს, პაციენტთა უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს სადაზღვევო კომპანიების დამფუძნებლების, პროვაიდერების, კომისიონერების და რეგულატორებისათვის. უსაფრთხოების განსაზღვრა და ინტერვენციის სიძლიერის გაზრდა თავად უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად, ცხადია, ქმნის ძირეულ პრობლემებს. შემთხვევების შესწავლისათვის მოწოდებული სისტემები ვერ უზრუნველყოფენ ყველა შემთხვევის დაფიქსირებას და ინფორმაციის სისტემატიზირებას. ზოგჯერ შემთხვევის ჩანაწერი არასათანადოდ ღირებულია, მოკლებულია სიზუსტეს. საავადმყოფოს რუტინული ადმინისტრაციული მონაცემები საკმაოდ პრაგმატული ალტერნატივაა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სხვების მსგავსად ასევე აღმოვაჩინეთ ხარვეზები, ასეთი მონაცემები პოტენციურად გამოყენებადია, რადგან მაინც ზრდის კოდირების ხარისხსა და მონიტორინგის ტენდენციას პაციენტთა უსაფრთხოების მაჩვენებლების კვლევებთან მიმართებაში.
შემთხვევა კონტროლის ანალიზი, რომელიც აღნიშნავს ჰოსპიტალიზაციის ვადების გახანგრძლივებას და უფრო მაღალ სიკვდილობას რიგ შემთხვევებში მსგავს კვლევებთან შედარებით, გვიჩვენებს, რომ მაჩვენებლებს აქვთ პაციენტთა უსაფრთხოების მონიტორინგის პოტენციური შესაძლებლობა როგორც აშშ-ში, ისე დიდ ბრიტანეთში, თუმცა საჭიროებს ჩანაწერთა გაუმჯობესებას
ამ მაჩვენებლების გამოყენებას, როგორც „შესრულებული სამუშაოს“ დასადგენად, შესაძლოა პრაქტიკული თვალსაზრისით მოყვეს ნეგატიური შედეგი. თუ ამ რისკ-ფაქტორების გონივრული მენეჯმენტი მოხდება, მაშინ შესაძლებელი იქნება რუტინულად შეგროვილი მონაცემების პაციენტთა სასარგებლოდ გამოყენება.
ის მაჩვენებლები, რომელიც ჩვენ გამოვიყენეთ, უნდა გაფართოვდეს და მოიცვას AHRQ-ის სხვა მაჩვენებლები, ან სხვა პოტენციური ფაქტორები, რომელიც მოგვცემს პაციენტთა უსაფრთხოების უფრო სრულყოფილ სურათს. ინგლისში პაციენტების უსაფრთხოების მაჩვენებლებზე ჩატარებული წინასწარი სამუშაო ხელს შეუწყობს საერთაშორისო ინიციატივებს გააუმჯობესონ უსაფრთხოების განსაზღვრა.11

We thank Richard Thomson, Adrian Cook, Jessica Chamberlain, Emma Hawe, and Ann Petruckevitch for their contribution to developing the analyses in the early stages; Frances Murphy for her expertise in translating ICD-9 to ICD-10 and OPCS procedure codes; and the Dr Foster Unit at Imperial College for collaborating on the translation of the indicators, which they did in parallel to us. There have been subsequent modifications to the codes, by them and us, which might account for some differences in rates.
Contributors: VSR and SS conceived and designed the study and the overall analysis plan. J C developed the coding schema and analysed the dat a. SAB undertook the matched case-control analysis. All authors contri buted to drafting the paper and approving its submission for publication. VSR is guarantor.
Funding: The Healthcare Commission received a small grant from the Health and Social Care Information Centre to support the initial recoding work.
Competing interest: None declared.
Ethical approval: Not required.
Provenance and peer review: Not commissioned; externally peer reviewed.

თარგმანი შესრულებულია BMJ-ის რედაქციის ნებართვით BMJ 2008;337;a1702 doi:10.1136/bmj.a1702

ინგლისურიდან თარგმნა ნ. გაფრინდაშვილმა

ლიტერატურა

ნანახია: 6577 | შეფასებულია: 0 | რეიტინგი: [0.00]  შეფასება

შესაფასებლად გაიარეთ ავტორიზაცია, ან დარეგისტრირდით


კომენტარები

კომენტარის დასამატებლად გაიარეთ ავტორიზაცია, ან დარეგისტრირდითსახელი

პაროლი


2010 | მაისი–ივნისი | 16

2010 | მარტი–აპრილი | 15

2010 | იანვარი–თებერვალი | 14

2009 | ნოემბერი–დეკემბერი | 13

2009 | სექტემბერი–ოქტომბერი | 12

2009 | ივლისი–აგვისტო | 11

2009 | მაისი–ივნისი | 10

2009 | მარტი–აპრილი | 9

2009 | იანვარი–თებერვალი | 8

2008 | ნოემბერი–დეკემბერი | 7

2008 | სექტემბერი–ოქტომბერი | 6

2008 | ივლისი–აგვისტო | 5

2008 | მაისი–ივნისი | 4

2008 | მარტი–აპრილი | 3

2008 | იანვარი–თებერვალი | 2

2007 | ნოემბერი–დეკემბერი | 1


ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ქართული google


დარეგისტრირებულია: 578

ამჟამად საიტზეა: 4

თქვენ ხართ სტუმარი No: 2419115


საიტის ავტორი: კობა კურტანიძე
© Copyright 2009-2022 MODERNPUBLISHING.GE
საიტზე არსებული მასალის გამოყენება ან გავრცელება, საიტის ადმინისტრაციის ნებართვის გარეშე, აკრძალულია.