იუბილე

სიახლეები

NOTA BENE

სამედიცინო მენეჯმენტი

თარგმანი

კვლევა

სამედიცინო ეთიკა და დეონტოლოგია

გაიდლაინი

დისკუსია

CASE REPORT

ლიტერატურული გვერდი


ძებნისთვის ჩაწერეთ
4 ან მეტი სიმბოლოყვავილები ელჯერნონისათვის [5.00]

ნობელის პრემიის ლაურეატები - 2008, მედიცინისა და ფიზიოლოგიის სფერო. [5.00]

ღეროვანი უჯრედები - ახალი ერა მედიცინაში [5.00]

საოფისე სკამი ხერხემლის შესაბამისი სიმრუდეების მქონე საზურგით [5.00]

ახალი ხელოვნური გული პრეკლინიკურ გამოცდას გადის [5.00]


ღეროვანი უჯრედები - ახალი ერა მედიცინაში [22999]

გულმკერდში ტკივილის მენეჯმენტი [20438]

ვულგარული აკნეს (ACNE VULGARIS) მართვის გაიდლაინი [20290]

შუა ყურის ქოლესტეატომური დაავადების მკურნალობა [13092]

ჰოსპიტალური მენეჯმენტი: პრელუდია [10711]


თემების რაოდენობა: 16
კომენტარები: 3

მედიკამენტების კონტროლირებადი მიწოდების სისტემა ოფთალმოლოგიაში

ავტორი: დ. შენგელია,1 ა. ბაკურიძე,2 გ. წითლანაძე,3 ნ. კარანაძე,1 ვ. ბალიაშვილი,1 დ. ბეროშვილი,2 გ. მიქაია,2 ნ. ქებაძე,3 ი. თოდუა 1
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თვალის სნეულებათა დეპარტამენტი,1 ფარმაცევტულ ტექნოლოგიათა დეპარტამენტი.2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი3
D. Shengelia,1 A. Bakuridze,2 G. Tsitlanadze,3 N. Karanadze,1 V. Baliashvili,1 D. Beroshvili,2 G. Mikaia,2 N. Kebadze,3 I. Todua 1
Tbilisi State Medical University, Department of Ophthalmology,1 Department of Pharmaceutical technology,2 Georgian Technical University, Research center for Medical Polymers and Biomaterials3
Controlled release drug delivery systems in Ophthalmology

>>  Today, there are still several serious and potentially blinding eye diseases that lack adequate and effective treatment. These potentially blinding eye conditions include diseases like age-related macular degeneration (AMD), diabetic retinopathy, endophthalmitis, proliferative vitreoretinopathy, etc.
Eye disease therapy with standard medications or with the currently available treatment forms has several limitations. This is true in particular, when the inner structures of the eye (retina, macular, vitreous body, etc.) are effected. With conventional treatment, i.e., eye drops, only an extremely small percentage of the topically applied drug (less then 1-3%) reaches the retina). Consequently, to achieve a therapeutic effect, eye drops need to be administered several times a day for prolonged periods of time and the physician must rely on the patient's compliance. Sometimes, the patient compliance level is further reduced due to eye drop ingredients, like preservatives, that often cause irritation and discomfort. Drug therapy to the back of the eye is essentially impossible with eye drops.
With systemic drug administration often extremely high drug plasma concentration levels need to be established so that a measurable drug concentration in the eye can be observed. These high drug plasma levels may lead to systemic side effects;
Controlled release drug delivery systems (DDS's) are inserted by the treating physician behind the eye and placed at the lateral and medial quadrants The DDS's are made of a biodegradable polymer matrix containing microdispersed drug. From the time of placement into the eye, the DDS delivers the drug at a controlled rate for the designed time interval that may range from days to months. After delivering the drug, the system degrades and is completely absorbed. No removal is required.
The polymer used in the DDS is the key for the successful development of a new drug delivery system.


Keywords: Biodegradable implant, controlled release drug delivery.

შესავალი
დღეისთვის ძირითადში სიბრმავის გამომწვევი დაავადებებია მაკულის ასაკობრივი დეგენერაცია, დიაბეტური რეტინოპათია, პროლიფერაციული ვიტრეორეტინოპათია და სხვ.
იმისთვის, რომ ლოკალურად თერაპიულ ეფექტს მივაღწიოთ საჭირო ხდება სისტემური მოქმედების პრეპარატების მაღალი დოზით გამოყენება, ამავდროულად პლაზმაში პრეპარატის მაღალი კონცენტრაცია იწვევს სხვადასხვა გვერდით ეფექტს.2
ბადურას დაავადებების სამკურნალოდ ადგილობრივი გზით მიწოდებული მედიკამენტებით თერაპიას კი გააჩნია გარკვეული შეზღუდვები. კერძოდ ინსტილაციით, თვალის უკანა სეგმენტის მკურნალობისას, ვერ მიიღწევა თერაპიული ეფექტი და თვალის წვეთების მხოლოდ 1-3% აღწევს თვლის შიდა სტრუქტურებამდე. თერპიული ეფექტის მიღწევისთვის საჭირო ხდება თვალის წვეთების ინსტილაციის ჯერადობის გაზრდა, რაც მკურნალობის პროცესში პაციენტის უშუალო ჩართვას მოითხოვს. ხშირად პაციენტი ვერ უზრუნველყოფს პრეპარატის შენახვისა და მიღების პირობების დაცვას, რაც იწვევს ადგილობრივ გღიზიანებას და დისკომფორტს.
აღნიშნული გართულებების ასაცილებლად და რაც მთავარია თვალის ფსკერის პათოლოგიების სამკურნალოდ სამიზნე ქსოვილში პრეპარატის მაღალი და ხანგრძლივი კონცენტრაციის მისაღწევად ოფთალმოლოგიაში გამოიყენება პრეპარტის კონტროლირებადი გამოთავისუფლების სისტემები,4,5 რომელთა მოთავსება ხდება ინტროკულურად სხვადხვა კონტეინერეში ან Dr. Kochinke. Oculex Pharmaceuticals, Inc. Japan. 1989). აღნიშნული გზიით მიიღწევა ლოკალურად მაღალი თერპიული ეფექტი, მაგრამ ამავდროულად აღინიშნება სხვადასხვა იატროგენული გართულებების განვითარება, როგორიცაა: კატარაქტა, ენდოფტალმიტი თუ ჰემოფთალმი.1,3
ჩვენს მიერ შემუშავდა აქტიური საწყისით იმპრეგნირებული ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების გამოყენებით პროლონგირებული მიწოდების ახალი წამალთ ფორმა.
ბიოდეგრადირებადი პოლიმერის მატრიქსი შეიცავს მიკროდისპერსიულ პრეპარატს. ჩვენს შემთხვევაში გამოიყენებოდა ანტიოქსიდანტური პრეპრატი დავიკოლი. ბიოპოლიმერი ქსოვილში მოთავსებისთანავე იწყებს დაშლას და ამავდროულად პრეპარატის გამოთავისუფლებას. პოლიმერის ბიოდეგრადაცია გრძელდება თვეების განმავლობაში და არ ტოვებს დაშლის პროდუქტებს ანუ სრულად გაიწოვება.

კვლევის მასალა და მეთოდები
ექსპერიმენტი ჩატარდა 3 კგ-მდე წონის შინშილას ჯიშის 35 ბოცვერზე (70 თვალი), რომლებიც დაიყო ორ ჯგუფად: I ჯგუფი წარმოადგენდა საკონტროლო ჯგუფს – 5 ბოცვერი (ინტაქტური ბოცვრები). II ჯგუფში შესრულდა ბიოპოლიმერული ფხვნილის დაშლის შედეგად გამოთავისუფლებული პრეპარატ დავიკოლის შეღწევადობის შესწავლა – 6 ქვეჯგუფი (თითოეულში 5-5 ბოცვერი). აქ ხდებოდა ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების სუბტენონურად ჩანერგვა ზედა გარეთა და შიგნითა კვადრანტებში დოზით – 2,2 მგ.
დროის სხვადასხვა ინტერვალში (24 სთ და 7, 14, 30, 45, 90 დღეები) განხორციელდა თვალების ენუკლეაცია. ენუკლეირებული თვალები თავსდებოდა თხევადი აზოტის შემცველ ჭურჭელში 2 წუთით, სადაც ხდებოდა მათი გაყინვა – 70°C-მდე. რის შემდეგაც ხდებოდა ქსოვილების გამოყოფა შემდეგი თანმიმდევრობით: წყალწყლა ნამი, რქოვანა, ფერადი გარსი, ბროლი, მინისებრი სხეული, ცილიარული სხეული, ბადურა, საკუთრივ სისხლძარღვოვანი გარსი, სკლერა. ხდებოდა მიღებული მასალის წონისა და მოცულობის აღრიცხვა.
ქსოვილების დაქუცმაცების შემდეგ ხდებოდა ექსტრაქცია 96%-იანი ეთილის სპირტით 30 წთ-ის განმავლობაში. ქსოვილების ნიმუშები ივსებოდა სპირტით 5 მლ-მდე. ექსტრაქცია ხორციელდებოდა ნიმუშების შენჯღრევის პირობებში. მიღებული გამჭვირვალე სითხე დეკანტაციით გადაგვქონდა სპექტროფოტომეტრულ კიუვეტაში, ხოლო მღვრიე ხსნარები იფილტრებოდა ლურჯ-ზოლიან ქაღალდის ფილტრში.
საკვლევი პრეპარატის აღმოსაჩენად გამოყენებული იყო სპექტროფოტომეტრიის მეთოდი. ჩვენ კვლევებში ანალიზი ტარდებოდა Shimadzu-ს ფირმის სპექტროფოტომეტრზე UV-1601PC (იაპონია) 190.0–1100.0 ნმ უბანში. საწყის გამხსნელად ვიყენებდით ეთანოლს. შთანთქმის ხვედრით მაჩვენებელს ვანგარიშობდით ცნობილი კონცენტრციის ხსნარებისათვის გაზომილი ოპტიკური სიმკვრივის საფუძველზე ფარმაკოპეის მიხედვით.
სპექტროფოტომეტრულად მიღებული ობიექტების ოპტიკური სიმკვრივეების მაჩვენებლების სტტისტიკური დამუშავება განხორციელდა ვრიციული სტატისტიკის მეთოდით ANOVA (Analisys of Variance) კომპიუტერული პროგრამის STATISTICA/W 6.0 (StatSoft, USA) გამოყენებით. კორელაციური კავშირები შესწავლილ იქნა პირსონ-სპირმენის r კოეფიციენტით.
5 ნიმუშისათვის მისი სარწმუნოობის ზღვრული მნიშვნელობა (p=0,05) შეადგენდა r = 0,878340 ( სურათი 1, სურათი 2).

შედეგები და განხილვა
ულტრაიისფერ და ხილულ უბანში (190.0-დან 1100.0 ნმ-მდე) გადაღებულმა სპექტრებმა აჩვენეს, რომ პირველი ჯგუფში ყველა ქსოვილებს ჰქონდა 3 მაქსიმუმი 975, 260 და 210 ნმ ტალღის უბნებში.
თითოეულ მაქსიმუმს გააჩნდა თავისი ოპტიკური სიმკვრივე, რაც კონცენტრაციის მახასიათებელია.
ხდებოდა მიღებული მასალის აწონა: წყალწყლა ნამი – 0.2 მლ; რქოვანა – 89.27 მგ; ფერადი გარსი – 31.12 მგ; ბროლი – 421.3 მგ; ცილილური სხეული – 37.65 მგ; მინისებური სხეული – 1.5 მლ; ბადურა – 18.76 მგ; ქორიოიდეა – 29.25 მგ; სკლერა – 393.7 მგ; მხედველობის ნერვი – 4 მმ, 9.35 მგ.
ქსოვილების წონისა და თხევადი ნაწილების მოცულობის გათვალისწინებით მოხდა ამ მონაცემების სტატისტიკური დამუშავება.
II ჯგუფის 1 ქვეჯგუფში (24 სთ) სპექტრულმა ანლიზმა აჩვენა: ქორიოიდეაში სამ ძირითად მაქსიმუმთან ერთად გაჩნდა ორი დამატებითი 320 და 412 ნმ-ზე (ოპტიკური სიმკვრივით 0.1907 ±0,001 და 0.0893±0,001), სკლერაში სამ ძირითად მაქსიმუმთან ერთად გაჩნდა დამატებითი –326 (ოპტიკური სიმკვრივით 0,5206).
გამოყოფილი ქსოვილები აიწონა, ხოლო თხევდი ნაწილების მოცულობის აღრიცხვა ხდებოდა მილილიტრებში: წყალწყალა ნამი – 0.2 მლ; რქოვანა – 95.14 მგ; ფერადი გარსი – 32.83 მგ; ბროლი – 437.6 მგ; ცილიალური სხეული – 46 მგ; მინისებური სხეული – 1.5 მლ; ბადურა – 14.95 მგ; ქორიოიდეა – 27.75 მგ; სკლერა – 421.17 მგ.
II ჯგუფის 2 ქვეჯგუფში (7 დღე) სპექტრალური ანალიზით: რქოვანაში, ბროლში, ცილიარულ სხეულში და მინისებრ სხეულში იყო სამი ძირითადი მაქსიმუმი. ქორიოიდეაში და წყალწყალა ნამში სამ მაქსიმუმთან ერთად გაჩნდა დამატებითი. ქორიოიდეაში – 328 ნმ. (0.2709) და 404 ნმ.-ზე (0.1689), ხოლო წყალწყალა ნამში 454 ნმ-ზე (ოპტიკური სიმკვრივე შესაბამისად 0.2693). სკლერაში – 397 ნმ-ზე (ოპტიკური სიმკვრივე 0,9522), ბადურაში გაჩნდა 297 ნმ.ზე (0.0654), 332ნმ.-ზე 0.0911, 454 ნმ.-ზე 0.0471.
მასალის წონა: წყალწყალა ნამი – 0.2 მლ; რქოვნა – 95.74 მგ; ფერადი გარსი – 28.46 მგ; ბროლი – 392.6 მგ; ცილიალური სხეული – 48.29 მგ; მინისებური სხეული – 1.5 მლ; ბადურა – 17.51 მგ; ქორიოიდეა – 31.11 მგ; სკლერა – 458.36 მგ.
II ჯგუფის 3 (14 დღე) ქვეჯგუფში სპექტრლურმა ანალიზმა აჩვენა შემდეგი: წყალწყალა ნამში და მინისებრ სხეულში იყო სამი ძირითადი მაქსიმუმი; რქოვანაში და ბროლში მხოლოდ ორი 260 და 210 ნმ-ზე; ცილიარულ სხეულსა და ფერად გარსში 210 და 260 ნმ-იან მაქსიმუმებთან ერთად გაჩნდა დამატებითი. ფერად გარსში 510 ნმ-ზე (ოპტიკური სიმკვრივე 0.0853±0,00219), ხოლო ცილიარულ სხეულში 506 ნმ-ზე (ოპტიკური სიმკვრივე 0,0436). ბადურაში და სკლერაში აღინიშნებოდა ასევე დამატებითი მაქსიმუმები. სკლერა – 401 ნმ-ზე (0.3543), ბადურაში 452 ნმ-ზე (0.0032).
გამოყოფილი ქსოვილები აიწონა, ხოლო თხევადი ნაწილების (წყალ-წყალა ნამი და მინისებრი სხეული) მოცულობის აღრიცხვა მოხდა მილილიტრებში. წყალწყალა ნამი – 0.2 მლ; რქოვანა – 89 მგ; ფერადი გარსი – 35.45 მგ;ბროლი – 429.0 მგ; ცილილური სხეული – 40.35 მგ; მინისებური სხეული – 1.5 მლ; ბადურა – 38.7 მგ; ქორიოიდეა – 31.3 მგ; სკლერა – 295.7 მგ.
II ჯგუფის 4 ქვეჯგუფში (30 დღე) სპექტრალურმა ანალიზმა აჩვენა შემდეგი: დამატებითი მაქსიმუმები აღინიშნებოდა ცილიარულ სხეულში 520 ნმ-ზე 0.0712, ფერად გარსში 510 ნმ-ზე 0.1173, ქორიოიდეა 454 ნმ-ზე 0.0499, მინისებრი სხეული 386 ნმ.ზე 0.4585, ბადურა – 468 ნმ-ზე 0.0054, სკლერა 403 ნმ-ზე 0.5143.
გამოყოფილი ქსოვილები აიწონა, ხოლო თხევადი ნაწილების (წყალ-წყალა ნამი და მინისებრი სხეული) მოცულობის აღრიცხვა მოხდა მილილიტრებში. წყალწყალა ნამი – 0.2 მლ; რქოვანა – 110.85 მგ; ფერადი გარსი – 31.9 მგ; ბროლი – 408.3 მგ; ცილიალური სხეული – 34.4 მგ; მინისებური სხეული – 1.5 მლ; ბადურა – 16.45 მგ; ქორიოიდეა – 31.9 მგ; სკლერა – 432.3 მგ; მხედველობის ნერვი – 4მმ, 10.4 მგ.
II ჯგუფის 5 ქვეჯგუფში (45 დღე) სპექტრლურმა ანალიზმა აჩვენა შემდეგი: წყალწყალა ნამში, რქოვანაში, ბროლში და ცილიარულ სხეულში იყო სამი ძირითადი მაქსიმუმი; ქორიოიდეაში – 447 ნმ-ზე (0.0573); სკლერაში ძირითად მაქსიმუმებთან ერთად იყო მეოთხე დამატებითი – 400 ნმ-ზე (ოპტიკური სიმკვრივე 0,0.4849). ბადურაში 458 ნმ-ზე (0.0067). ხოლო ფერად გარსში ორი დამატებითი მაქსიმუმი გაჩნდა 515 ნმ-ზე (ოპტიკური სიმკვრივეები შესაბამისად 0.1078±0,00064).
გამოყოფილი ქსოვილები აიწონა, ხოლო თხევადი ნაწილების (წყალ-წყალა ნამი და მინისებრი სხეული) მოცულობის აღრიცხვა მოხდა მილილიტრებში. წყალწყალა ნამი – 0.3 მლ;რქოვანა – 69 მგ; ფერდი გარსი – 26.45 მგ;ბროლი – 401.8 მგ; ცილილური სხეული – 26.85 მგ; მინისებური სხეული – 1.5 მლ; ბადურა – 11 მგ; ქორიოიდეა – 31.55 მგ; სკლერა – 374.65 მგ.
II ჯგუფის მე-6 (90 დღე) ქვეჯგუფში სპექტრლურმა ანალიზმა აჩვენა შემდეგი: წყალწყალა ნამში, რქოვანაში და ფერად გარსში იყო სამი ფონური მაქსიმუმი; ქორიოიდეაში 463ნმ.ზე – 0.0326, ბადურაში – 469ნმ.ზე 0.0042, სკლერში 410 ნმ.ზე 0.2735, ბროლში და ცილიარულ სხეულში – მხოლოდ ორი ძირითადი მაქსიმუმი 260 და 210 ნმ-ზე;
გამოყოფილი ქსოვილები აიწონა, ხოლო თხევდი ნაწილების მოცულობის აღრიცხვა მოხდა მილილიტრებში. წყალწყალა ნამი – 0.2 მლ; რქოვანა – 88.25 მგ; ფერადი გარსი – 30.65 მგ; ბროლი – 446.1 მგ; ცილიალური სხეული – 49 მგ; მინისებური სხეული – 1.0 მლ; ბადურა – 8.95 მგ; ქორიოიდეა – 22.25 მგ; სკლერა – 472.15 მგ (დიაგრამა 1).

დასკვნა
ჩატარებული კვლევის შედეგად, თვალის კაკლის უკანა სეგმენტამდე პრეპარატის მიწოდების თვალსაზრისით ბიოდეგრადირებად პოლიმერმა, როგორც პრეპარატის კონტროლირებადი მიწოდების მეთოდმა, გამოავლინა აშკარა უპირტესობა აქამდე არსებულ საშუალებებთან შედარებით.
ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ პრეპარატი დვიკოლი ყველაზე ხანგრძლივად და მაღალი კონცენტრაციით აღინიშნებოდა სკლერაში, სისხლძარღვოვან გარსში და ბადურაში. კერძოდ 24 სთ შემდეგ პრეპარატის 10% აღინიშნებოდა სკლერაზე, 4,1% ქორიოიდეაზე. 7 დღის შემდეგ სკლერაზე კონცენტრაცია გაიზარდა 18%-მდე, ქორიოიდეაში 6,2%, ბადურაზე პრეპარატ დავიკოლის კონცენტრაციამ მოიმატა 8% -მდე, ხოლო 14 და 30 დღის განმავლობაში აღინიშნებოდა საკვლევი პრეპარატის კონცენტრაციის კლება. ხოლო 45 დღიდან 90 დღემდე იწყება კონცენტრაციის ნელი შემცირება.
აღნიშნული ეფექტის არსებობა აიხსნება ქორიოიდეის შემადგენლობაში მყოფი ფენესტრირებული კაპილარებით,6 რომლებშიც როგორც ღრუბელში ხდება პრეპარატის დეპონირება. ამ უკანსკნელიდან კი ხდება ბადურას გარეთა შრეების კვება.
ამრიგად, შემუშავებული პრეპარატის მიწოდების ფორმა, იძლევა მინიმალური ინვაზიის პირობებში, სამიზნე უჯრედებამდე თერაპიული ეფექტისთვის პრეპარატის საჭირო დოზის მიღწევას.

ლიტერატურა

ნანახია: 6419 | შეფასებულია: 0 | რეიტინგი: [0.00]  შეფასება

შესაფასებლად გაიარეთ ავტორიზაცია, ან დარეგისტრირდით


კომენტარები

კომენტარის დასამატებლად გაიარეთ ავტორიზაცია, ან დარეგისტრირდითსახელი

პაროლი


2010 | მაისი–ივნისი | 16

2010 | მარტი–აპრილი | 15

2010 | იანვარი–თებერვალი | 14

2009 | ნოემბერი–დეკემბერი | 13

2009 | სექტემბერი–ოქტომბერი | 12

2009 | ივლისი–აგვისტო | 11

2009 | მაისი–ივნისი | 10

2009 | მარტი–აპრილი | 9

2009 | იანვარი–თებერვალი | 8

2008 | ნოემბერი–დეკემბერი | 7

2008 | სექტემბერი–ოქტომბერი | 6

2008 | ივლისი–აგვისტო | 5

2008 | მაისი–ივნისი | 4

2008 | მარტი–აპრილი | 3

2008 | იანვარი–თებერვალი | 2

2007 | ნოემბერი–დეკემბერი | 1


ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ქართული google


დარეგისტრირებულია: 578

ამჟამად საიტზეა: 12

თქვენ ხართ სტუმარი No: 2418107


საიტის ავტორი: კობა კურტანიძე
© Copyright 2009-2022 MODERNPUBLISHING.GE
საიტზე არსებული მასალის გამოყენება ან გავრცელება, საიტის ადმინისტრაციის ნებართვის გარეშე, აკრძალულია.